Hällristningar i Norr, Nämforsen                                           

Start

Hällristning djur fisk

Nämforsen hällristning Notön N-V002 djur fisk

Info/fakta om denna hällristning

Plats : Nämforsen, Näsåker, Notön
Vad? : djur, fisk
Egenskaper :
Hur är den ristad? :kontur
Höjd (möh) : 79.53
Sluttar mot : Sydost
area (m):0.00485786589662344

Utforska andra perspektiv
Vanliga hällristningar nära denna?
skepp obemannat (0 cm)
obest (0 cm)
Nämforsen hällristning Laxön L-G001 djur fisk

Info/fakta om denna hällristning

Plats : Nämforsen, Näsåker, Laxön
Vad? : djur, fisk
Egenskaper :
Hur är den ristad? :relief
anm. motställd en älg
Höjd (möh) : 87.3089
Sluttar mot : Syd
area (m):0.00896167905467135

Utforska andra perspektiv
Vanliga hällristningar nära denna?
djur älg (0 cm)
obest (0 cm)
djur (0 cm)
linje rak (0 cm)
Nämforsen hällristning Laxön L-E004 djur fisk

Info/fakta om denna hällristning

Plats : Nämforsen, Näsåker, Laxön
Vad? : djur, fisk
Egenskaper :
Hur är den ristad? :relief
Höjd (möh) : 85.8394
Sluttar mot : Syd
area (m):0.00925072558949702

Utforska andra perspektiv
Vanliga hällristningar nära denna?
skepp bemannat (0 cm)
skepp obemannat (0 cm)
djur älg (0 cm)
djur (0 cm)
skålgrop (0 cm)
Nämforsen hällristning Brådön B-E003 djur fisk

Info/fakta om denna hällristning

Plats : Nämforsen, Näsåker, Brådön
Vad? : djur, fisk
Egenskaper :
Hur är den ristad? :relief
Höjd (möh) : 82.8593
Sluttar mot : Sydost
area (m):0.00306731331226979

Utforska andra perspektiv
Vanliga hällristningar nära denna?
djur älg (0 cm)
djur fisk (0 cm)
Nämforsen hällristning Brådön B-E003 djur fisk

Info/fakta om denna hällristning

Plats : Nämforsen, Näsåker, Brådön
Vad? : djur, fisk
Egenskaper :
Hur är den ristad? :kontur
Höjd (möh) : 82.8698
Sluttar mot : Syd
area (m):0.0181991711149718

Utforska andra perspektiv
Vanliga hällristningar nära denna?
djur älg (0 cm)
djur fisk (0 cm)
Nämforsen hällristning Laxön L-D007a djur fisk kroppslinje

Info/fakta om denna hällristning

Plats : Nämforsen, Näsåker, Laxön
Vad? : djur, fisk
Egenskaper :kroppslinje

Hur är den ristad? :kontur
anm. sammanhuggen med älgstav?
Höjd (möh) : 80.4892
Sluttar mot : Öst
area (m):0.0108556898266736

Utforska andra perspektiv
Vanliga hällristningar nära denna?
djur fisk (0 cm)
djur älg (0 cm)
älgstav (0 cm)
Nämforsen hällristning Notön N-U001 djur fisk

Info/fakta om denna hällristning

Plats : Nämforsen, Näsåker, Notön
Vad? : djur, fisk
Egenskaper :
Hur är den ristad? :kontur
Höjd (möh) : 79.7512
Sluttar mot : Sydväst
area (m):0.0129862351950202

Utforska andra perspektiv
Vanliga hällristningar nära denna?
linje rak (0 cm)
skepp bemannat (0 cm)
obest (0 cm)
skepp obemannat (0 cm)
Nämforsen hällristning Brådön B-E002 djur fisk

Info/fakta om denna hällristning

Plats : Nämforsen, Näsåker, Brådön
Vad? : djur, fisk
Egenskaper :
Höjd (möh) : 82.5442
Sluttar mot : Nordost
area (m):0.00696449119535512

Utforska andra perspektiv
Vanliga hällristningar nära denna?
yta (0 cm)
djur (0 cm)
djur älg (0 cm)
Nämforsen hällristning Laxön L-C001 djur fisk

Info/fakta om denna hällristning

Plats : Nämforsen, Näsåker, Laxön
Vad? : djur, fisk
Egenskaper :
Hur är den ristad? :relief
Höjd (möh) : 82.8872
Sluttar mot : Syd
area (m):0.00432952039830274

Utforska andra perspektiv
Vanliga hällristningar nära denna?
djur fisk (0 cm)
djur älg (0 cm)
människa (0 cm)
skålgrop (0 cm)
Nämforsen hällristning Laxön L-D016b djur fisk

Info/fakta om denna hällristning

Plats : Nämforsen, Näsåker, Laxön
Vad? : djur, fisk
Egenskaper :
Nyfynd: 1
Hur är den ristad? :relief
Höjd (möh) : 83.6513
Sluttar mot : Sydost
area (m):0.00836067479228337

Utforska andra perspektiv
Vanliga hällristningar nära denna?
djur älg (0 cm)
djur (0 cm)
obest (0 cm)
skepp obemannat (0 cm)
Nämforsen hällristning Laxön L-D007a djur fisk kroppslinje

Info/fakta om denna hällristning

Plats : Nämforsen, Näsåker, Laxön
Vad? : djur, fisk
Egenskaper :kroppslinje

Hur är den ristad? :kontur
Höjd (möh) : 80.5408
Sluttar mot : Sydost
area (m):0.0160720413933338

Utforska andra perspektiv
Vanliga hällristningar nära denna?
djur fisk (0 cm)
djur älg (0 cm)
älgstav (0 cm)
Nämforsen hällristning Brådön B-M001 djur fisk

Info/fakta om denna hällristning

Plats : Nämforsen, Näsåker, Brådön
Vad? : djur, fisk
Egenskaper :
anm. SENTIDA???
Höjd (möh) : 77.3443
Sluttar mot : Syd
area (m):0.00708103823136708

Utforska andra perspektiv
Vanliga hällristningar nära denna?
obest (0 cm)
linje böjd (0 cm)
yta (0 cm)
skepp obemannat (0 cm)
Nämforsen hällristning Brådön B-N001 djur fisk

Info/fakta om denna hällristning

Plats : Nämforsen, Näsåker, Brådön
Vad? : djur, fisk
Egenskaper :
Hur är den ristad? :kontur
Höjd (möh) : 78.0181
Sluttar mot : Syd
area (m):0.00607448290678295

Utforska andra perspektiv
Vanliga hällristningar nära denna?
skepp obemannat (0 cm)
Nämforsen hällristning Laxön L-C001 djur fisk

Info/fakta om denna hällristning

Plats : Nämforsen, Näsåker, Laxön
Vad? : djur, fisk
Egenskaper :
Nyfynd: 1
Hur är den ristad? :relief
Höjd (möh) : 82.8771
Sluttar mot : Syd
area (m):0.00376174530593173

Utforska andra perspektiv
Vanliga hällristningar nära denna?
obest (0 cm)
Nämforsen hällristning Laxön L-G002b djur fisk

Info/fakta om denna hällristning

Plats : Nämforsen, Näsåker, Laxön
Vad? : djur, fisk
Egenskaper :
Hur är den ristad? :relief
Höjd (möh) : 88.2373
Sluttar mot : Syd
area (m):0.00721793712955414

Utforska andra perspektiv
Vanliga hällristningar nära denna?
Nämforsen hällristning Brådön B-F004 djur fisk

Info/fakta om denna hällristning

Plats : Nämforsen, Näsåker, Brådön
Vad? : djur, fisk
Egenskaper :
Nyfynd: 1
Hur är den ristad? :relief
Höjd (möh) : 82.8351
Sluttar mot : Sydost
area (m):0.0340116782211715

Utforska andra perspektiv
Vanliga hällristningar nära denna?
djur älg (0 cm)
djur fisk (0 cm)
djur (0 cm)
linje böjd (0 cm)
linje rak (0 cm)
obest (0 cm)
Nämforsen hällristning Laxön L-Z001 djur fisk

Info/fakta om denna hällristning

Plats : Nämforsen, Näsåker, Laxön
Vad? : djur, fisk
Egenskaper :
Hur är den ristad? :kontur
Höjd (möh) : 78.0069885254
Sluttar mot : Norr
area (m):0.0206901018020952

Utforska andra perspektiv
Vanliga hällristningar nära denna?
obest (0 cm)
djur fisk (0 cm)
skepp obemannat (0 cm)
Nämforsen hällristning Laxön L-G002b djur fisk

Info/fakta om denna hällristning

Plats : Nämforsen, Näsåker, Laxön
Vad? : djur, fisk
Egenskaper :
Höjd (möh) : 88.2457
Sluttar mot : Syd
area (m):0.00933872280478953

Utforska andra perspektiv
Vanliga hällristningar nära denna?
djur (0 cm)
obest (0 cm)
Nämforsen hällristning Laxön L-Z001 djur fisk

Info/fakta om denna hällristning

Plats : Nämforsen, Näsåker, Laxön
Vad? : djur, fisk
Egenskaper :
Hur är den ristad? :kontur
Höjd (möh) : 77.9915084839
Sluttar mot : Norr
area (m):0.00932517168623635

Utforska andra perspektiv
Vanliga hällristningar nära denna?
obest (0 cm)
djur fisk (0 cm)
skepp obemannat (0 cm)
Nämforsen hällristning Laxön L-D016a djur fisk

Info/fakta om denna hällristning

Plats : Nämforsen, Näsåker, Laxön
Vad? : djur, fisk
Egenskaper :
Nyfynd: 1
Hur är den ristad? :relief
Höjd (möh) : 83.1606
Sluttar mot : Syd
area (m):0.0102375203213062

Utforska andra perspektiv
Vanliga hällristningar nära denna?
djur (0 cm)
obest (0 cm)
Nämforsen hällristning Laxön L-A006b djur fisk

Info/fakta om denna hällristning

Plats : Nämforsen, Näsåker, Laxön
Vad? : djur, fisk
Egenskaper :
Höjd (möh) : 86.187
Sluttar mot : Sydväst
area (m):0.00935910154296949

Utforska andra perspektiv
Vanliga hällristningar nära denna?