Hällristningar i Norr, Nämforsen                                           

Vad beskriver ristningar som verkar vara inskription ?

sentida (3)